Chářovská 920/120

794 01 Krnov

Česká republika


+420 554 689 011

+420 554 689 010


IČ: 47973293

DIČ: CZ 47973293

Loc: 50°4’53.548″N, 17°41’8.815″E


Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 5441

Obchodní vedení společnosti


Jaroslav Čánek

Jednatel

+420 554 689 011


Ing. Kamil Kučera

Generální ředitel

+420 554 689 024

OBCHODNÍ ÚSEK


Ing. Pavel Palcr

Obchodní ředitel

+420 702 283 986

+420 554 689 097

palcr@elfe.cz


Pavel Toman

Obchodní manažer

+420 727 809 480

pavel.toman@elfe.cz


Ing. Lucie Knoppová

Obchodní manažer

+420 702 248 991

knoppova@elfe.cz


Luboč Beliančin, Dis.

Obchodní manažer

+420 607 156 683

beliancin@elfe.cz

Výrobně-technický úsek


 

Úsek kooperace


+420 554 689 011

kooperace@elfe.cz

ÚSEK ŘÍZENÍ JAKOSTI


 Ing. Jiří Grossmann

Ředitel kvality

+420 724 383 463

+420 554 689 090

grossmann@elfe.cz

Úsek nákupu


+420 554 689 011

nakup@elfe.cz

Úsek řízení lidských zdrojů


+420 554 689 011

personalni@elfe.cz

Vztahy s veřejností


 

Ekonomický úsek


 ekonomika@elfe.cz

Aktuální dodávky