Vzděláváme se za finanční podpory EU

ELFE realizuje vzdělávání zaměstnanců v období 2019 až 2021 v rámci projektu Vzdělávání 097 ve společnosti ELFE, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013862.

Cílem předkládaného projektu je rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců firmy ELFE prostřednictvím dalšího vzdělávání. Realizací projektu dojde mj. ke zvýšení potenciálu zaměstnanců a zlepšení jejich uplatnění na trhu práce.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program Zaměstnanost: www.esfcr.cz 

 

Aktuální dodávky