Povrchové úpravy

Natírání výrobků v ELFE, s.r.o. vychází z požadavků normy NORSOK M-501.

Výběr a aplikace nátěrových systémů je v souladu s požadavky zákazníka, resp. splňuje specifikace zákazníka. Nátěrové systémy jsou aplikovány na oceli na bázi uhlíku a nerezové oceli za použití bezvzduchových stříkací zařízení. Nátěry se provádí v úzké spolupráci s výrobci barev (či jejich lokálními zástupci), všechny jejich instrukce jsou dodržovány (bezpečnostní listy). Dále jsou dodržovány technické specifikace, výkresy, pracovní instrukce nebo jiné speciální pokyny v souladu s požadavky obecné Nátěrové Procedury ELFE.

Spolupracujeme s hlavními globálními výrobci barev jako jsou International®, Jotun a PPG/Sigma. Pravidelná školení a speciální zkoušky jsou prováděny těmito jejich partnery.

Nátěrový proces v ELFE začíná od přípravy povrchu – čištění vysokotlakým vodním paprskem a rozpouštědly, abychom zajistili, že všechna mastnota, olej, sůl a jiné rozpustné nečistoty jsou pryč, následuje tryskání ocelovým abrazivem GH25 v naší tryskací komoře rozměry 16 x 5,8 x 4 m. Pískování nerezových materiálů je zajištěno kooperačně. Lakovací komora stejných rozměrů se používá pro aplikaci nátěrů v ELFE s regulací teploty a větrání. Nabízíme různé nátěry, máme zkušenosti se speciálními systémy, jako jsou vícevrstvé nátěry proti znečištění (antifouling).

MĚŘENÍ, KONTROLY, ZÁZNAMY

Všechna měření a výsledky kontrol jsou zaznamenávány, záznamy udržovány a sledovatelnost je zajištěna . Záznamy jsou součástí konečného balíčku dokumentace (MRB), která je běžně poskytována zákazníkovi. Provádíme např. zkoušky na přítomnost soli, test na prach, kontrolu drsnosti a tloušťky jedlotlivých vrstev, zkoušku přilnavosti nátěru (tzv. pull-off test na testovacích panelech). Také klimatické podmínky jsou kontrolovány při aplikaci, jako jsou teplota vzduchu a oceli, rosný bod a vlhkost. Všechna měření jsou založena na požadavcích konstrukční dokumentace a ostatních použitelných souvisejících norem.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce jsou pro nás zásadní, aby se zabránilo zranění personálu nebo poškození výrobku. Mohou být použity pouze schválené zařízení a nástroje. Osobní ochranné prostředky se používají pro tryskání a nátěr.

Aktuální dodávky