Politika společnosti

ELFE spol. s r.o. je významným, spolehlivým, konkurenceschopným a specializovaným dodavatelem v oblasti strojírenských celků. Našimi zákazníky jsou významní světoví výrobci zařízení pro těžbu a přepravu ropy, zemního plynu a nerostů, námořní manipulační techniky a dopravní techniky. Naše úsilí se soustřeďuje hlavně na tyto oblasti:

Zákazníci
Společnost ELFE kontinuálně buduje systém managementu kvality. Cílem je růst kvality našich produktů, prevence chyb, zlepšování dodávkové spolehlivosti a plnění závazných požadavků a potřeb našich zákazníků. Základem tohoto systému je proces neustálého zlepšování.

Vlastníci ELFE
Zvyšováním výkonnosti všech procesů v rámci integrovaného systému managementu zajišťuje společnost ELFE efektivní čerpání zdrojů, růst hodnoty firmy a její další rozvoj.

Zaměstnanci ELFE
ELFE si uvědomuje, že zaměstnanci jsou největší hodnotou společnosti a spolehlivý výkon každého zaměstnance je nezbytnou podmínkou výkonnosti celé společnosti. Proto vytváří se svými zaměstnanci korektní vztahy, zvyšuje jejich odbornou úroveň a povědomí, pečuje o jejich pracovní podmínky, zaměstnance motivuje a zapojuje do procesu zlepšování.

Dodavatelé ELFE
Naši dodavatelé významně přispívají k zajišťování kvality našich produktů. Proto je rozvíjíme, budujeme s nimi korektní vztahy, a přitom klademe důraz na dodávky v maximálně možné kvalitě ve vztahu k ceně.

Místní region a legislativa
ELFE zná a zodpovědně plní všechny legislativní a zákonné požadavky týkající se našich procesů a výrobků, včetně legislativy o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Životní prostředí
ELFE se zavazuje chránit životní prostředí, plnit závazné povinnosti a omezovat ekologické dopady své činnosti na nejnižší možnou míru s důrazem na prevenci proti znečištění životního prostředí a neustálé zlepšování systému řízení pro zvýšení výkonnosti.

Ochrana zdraví
Zdraví našich zaměstnanců je pro nás základní hodnotou, a proto se ELFE zavazuje kontinuálně zlepšovat systém ochrany zdraví při práci. Základem tohoto systému je zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek s prevenci pracovních rizik, tj. odstraňování nebezpečí a snižováním rizik a neustálého zlepšování systému bezpečnosti práce. Samozřejmostí je plnění požadavků právních předpisů a projednání s pracovníky, popřípadě zástupci a jejich spoluúčasti.

 

Ing. Pavel Palcr
Ředitel společnosti ELFE, s.r.o.
22.02.2022

Aktuální dodávky