Politika společnosti

ELFE spol. s r.o. je významným, spolehlivým, konkurenceschopným a specializovaným dodavatelem v oblasti strojírenských celků. Našimi zákazníky jsou významní světoví výrobci zařízení pro těžbu a přepravu ropy, zemního plynu a nerostů, námořní manipulační techniky a dopravní techniky. Naše úsilí se soustřeďuje hlavně na tyto oblasti:

Zákazníci
Společnost ELFE kontinuálně buduje systém managementu kvality. Clem je růst kvality našich produktů, prevence chyb, zlepšování dodávkové spolehlivosti a plnění závazných požadavků a potřeb našich zákazníků. Základem tohoto systému je proces neustálého zlepšování.

Vlastníci ELFE
Zvyšováním výkonnosti všech procesů v rámci integrovaného systému managementu zajišťuje společnost ELFE efektivní čerpání zdrojů, růst hodnoty firmy a její další rozvoj.

Zaměstnanci ELFE
ELFE si uvědomuje, že zaměstnanci jsou největší hodnotou společnosti a spolehlivý výkon každého zaměstnance je nezbytnou podmínkou výkonnosti celé společnosti. Proto vytváří se svými zaměstnanci korektní vztahy, zvyšuje jejich odbornou úroveň a povědomí, pečuje o jejich pracovní podmínky, zaměstnance motivuje a zapojuje do procesu zlepšování.

Dodavatelé ELFE
Naši dodavatelé významně přispívají k zajišťování kvality našich produktů. Proto je rozvíjíme, budujeme s nimi korektní vztahy, a přitom klademe důraz na dodávky v maximálně možné kvalitě ve vztahu k ceně.

Místní region a legislativa
ELFE zná a zodpovědně plní všechny legislativní a zákonné požadavky týkající se našich procesů a výrobků, včetně legislativy o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Životní prostředí
ELFE se zavazuje chránit životní prostředí a omezovat ekologické dopady své činnosti na nejnižší možnou míru s důrazem na prevenci proti znečištění životního prostředí.

Ochrana zdraví
Zdraví našich zaměstnanců je pro nás základní hodnotou. ELFE kontinuálně zlepšuje systém ochrany zdraví při práci. Základem tohoto systému je přitom prevence pracovních rizik a pracovních úrazů.

Aktuální dodávky