ELFE

Historie

Od vzniku společnosti, v roce 1993, prošla firma ELFE, s. r. o. postupným rozvojem své výroby a technologie. I v souvislosti s využitím zahraničních příležitostí postupně opustila segment výroby reklamních panelů a výroby brusky kůží za mokra a přešla k výrobě offshore zařízení, šnekových dopravníků a náhradních dílců pro průmyslové provozy:

1993 – 2000

Výroba reklamních panelů, vlastní vývoj a výroba brusky kůží za mokra. Výroba částí válcovacích stolic do hutí.

V roce 2000 dochází k nové orientaci výroby na náročné komponenty strojů pro povrchovou těžbu nerostů, hlavní náplní je výroba uzavřených šnekových dopravníků.

V období 1993 do roku 2002 vzrostly výkony firmy z 30,3M Kč na 152,3M Kč.

Aktuální dodávky