Obraty společnosti

Obraty za období 1995-2013

Období R 1995 R 1996 R 1997 R 1998 R 1999 R 2000
Tis. Kč 30 762 47 003 85 445 119 216 91 157 107 770
Období R 2001 R 2002 R 2003 R 2004 R 2005 R 2006
Tis. Kč 126 850 161 173 76 126 147 811 242 507 365 040
Období R 2007 R 2008 HR 2009 HR 2010 HR 2011 HR 2012
Tis. Kč 433 226 361 021 433 957 338 647 353 142 392 793
Období HR 2013 HR 2014  HR 2015  HR 2016 HR 2017 HR 2018
Tis. Kč 366 965 321 231  264 972      

PO 2007-10/2008 – 794 247

Vysvětlivky:

R – kalendářní rok

PO – přechodné období od 01/2007 do 10/2008 (22 měsíců)

HR – hospodářský rok od 11. měsíce do 10. měsíce následujícího roku

Aktuální dodávky